Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken

|  Français  |  English  |


Inleiding

Nevenwerkingen

Complicaties

Resultaten

 Uitstaande oren (otoplastie)
______________________

Het spiegelbeeld
__________ INLEIDING __________


Kinderen met uitstaande oren worden al van jongs af geplaagd door hun vriendjes, zodat de ouders en het kind snel gemotiveerd zijn om een chirurg te raadplegen. Rekening houdend met de groei van de oorschelp kan men ten vroegste vanaf 7 jaar ingrijpen. Een vroeger gemiddelde acute oorontsteking is geen contra-indicatie voor een operatie. Soms twijfelen de ouders, zodat het kind in de puberteit of als het volwassen is zelf de beslissing neemt.

Uitstaande oren worden al sinds lang chirurgisch gecorrigeerd. Deze ingrepen zijn geëvolueerd naarmate men meer inzicht heeft gekregen in de misvorming en de krachten die op het kraakbeen worden uitgeoefend. Vandaag de dag kan men een optimaal en natuurlijk resultaat verkrijgen.

Er bestaan drie varianten van uitstaande oren :
  - de oorschelp heeft een normale structuur maar is te ver van de schedel verwijderd
  - het holle gedeelte van het oor (binnenste deel van de oorschelp) is te sterk ontwikkeld
  -

de omtrek en de richel (anthelix) van het oor zijn abnormaal ontwikkeld


Door klinisch onderzoek kan men de veerkracht van het kraakbeenskelet van het oor analyseren, samen met de kwaliteit van de huid, het globale of beperkte karakter van het uitstaan en een eventuele asymmetrie tussen de twee oren.


De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving, gesteund door een potentiëring die de anesthesist toedient. Opname in het ziekenhuis is niet vereist. Bij jonge kinderen is algemene verdoving soms aanbevolen.


De insnijding wordt aan de achterzijde van de oorschelp gemaakt, bij de achterste plooi van het oor, zodat het litteken achteraf volledig onzichtbaar is.


Na de ingreep brengt men een strak verband en een hoofdband aan. De volgende dag wordt het verband ververst of kan men zich beperken tot het dragen (dag en nacht) van een brede hoofdband, gedurende 10 dagen. De hoofdband dient om het oor te beschermen en de zwelling sneller te doen afnemen. Hij wordt nog drie weken 's nachts gedragen (vooral bij kinderen). Het dragen van een bril is toegestaan, op voorwaarde dat het montuur niet op het litteken drukt. Vanaf de dag na de ingreep mag men het haar wassen. In de drie maanden na de operatie zijn contactsporten (judo, hockey...) niet aangewezen, evenmin als zwemmen in zee en in het zwembad zonder badmuts.

__________ Nevenwerkingen __________


- zwelling: courant gedurende een tot twee weken
-

bloedstorting: zeldzaam en plaatselijk; moet gewoon worden verwijderd

- infectie: meestal het gevolg van een verwaarloosde bloedstorting
- de oorschelp blijft meestal gedurende verscheidene weken gevoelig

 

__________ Complicaties __________


- keloïde (dik) littekenweefsel: zeldzaam maar verschijnt soms enkele maanden na de ingreep
-

openkomen of zelfs necrose van het litteken (vaak bij een verwaarloosde infectie); dit gebeurt uiterst zelden maar vereist een nieuwe behandeling van het litteken__________ Resultaten __________


Het resultaat wordt binnen de twee weken na de operatie zichtbaar, naarmate de zwelling verdwijnt. Hoewel men naar een volledige symmetrie streeft, is een lichte asymmetrie, die vaak al voor de ingreep bestond, altijd mogelijk.


De operatie houdt geen enkel risico in voor het gehoor, aangezien ze alleen betrekking heeft op het uitwendige deel van het oor .
Terug naar menu
Wenst u informatie die uw specifiek geval aanbelangt?
Kom dan op consultatie bij ons
.


Homepage    |     Prijzen    |     Kliniek    |     Contact    |     Toegang    |     Email    |     Linken